Voľný čas s klientmi v Liečebni sv. Filomény Vranov nad Topľou

Termín: Raz v týždni

Okresy: Vranov nad Topľou

Oblasti pomoci: Aktivity so seniormi


KDE: Domašská 4, Vranov nad Topľou

KEDY: po vzájomnej dohode s dobrovoľníkom

KONTAKT: Mgr.Daniela Adamová, info@liecebnavranov.sk, 0911911312

Radi by sme do našej činnosti zapojili dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí majú záujem skvalitniť život pacientov a klientov v novej Liečebni sv. Filomény. Uvítame pomoc pri denných činnostiach ako spoločnosť pri lôžku, rozhovory, modlitby, tichá prítomnosť, prechádzky v okolí, výroba rôznych dekoračných predmetov, kultúrne podujatia ale aj pri manuálnych činnostiach ako skrášľovanie záhrad v exteriéri či pomoc pri realizácii a tvorbe nového parku, ktorý bude slúžiť ako oddychová zóna. Prijmeme akúkoľvek pomoc, ktorá bude prínosom v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení podľa Vašich časových možností.

ZAUJALA VÁS TÁTO PONUKA

Vyplňte prosím registračný formulár formulár