KONTAKT

Kontaktné údaje

PREŠOVSKÉ DOBROVOĽNÍCKE CENTRUM

Korešpondenčná adresa:
Ul. Veselá 1, 080 01 Prešov

Kancelária:
Svätoplukova 12, 080 01 Prešov

Tel. číslo:
+421 910 542 333

Napíšte nám

Ak nás chcete osobne navštíviť, dohodnite sa s nami najprv
telefonicky, aby sme sa neminuli 🙂