REALIZUJEME PROJEKTY

Aby sme mohli realizovať kopec vecí #preDOBRO, píšeme a realizujeme projekty, sme príjemcami
grantov, pro-bono služieb, a tiež fungujeme z 2%.

NAŠE PROJEKTY