SPOLUPRACUJEME S FIRMAMI

Poďte s nami objaviť svet spoločensky zodpovedných firiem, ktoré v spolupráci so svojimi zamestnancami vytvárajú priestor na pozitívne zmeny nielen vo svojich komunitách.

Firemné dobrovoľníctvo a darcovstvo vám ako firme pomôže zviditeľniť sa. Je krokom k budovaniu firemnej kultúry, dobrej reputácie a prehodnoteniu nazerania firmy a zamestnancov na problémy a nedostatky vo svojom okolí.

BENEFITY FIREMNÉHO DOBROVOĽNÍCTVA PRE FIRMU

 • rozvíja mäkké zručnosti a posilňuje tímovú spoluprácu, komunikáciu a schopnosť zamestnancov rozhodovať sa samostatne,
 • rozvíja schopnosti viesť tím, motivovať a akceptovať ostatných,
 • prispieva k zvýšeniu energie a sebavedomia zamestnancov a zvyšuje ich záujem o dianie okolo nich,
 • zvyšuje angažovanosť a motiváciu zamestnancov, vytvára pozitívnejšie a produktívnejšie pracovné prostredie.
 • zvyšuje sociálnu súdržnosť firmy,
 • zvyšuje dôveru medzi vedením a zamestnancami,
 • pomáha pri budovaní pozitívneho obrazu firmy v očiach okolia a potenciálnych zamestnancov, teda pôsobí aj ako nástroj PR (public relations),
 • môže byť tiež skvelou formou stmeľovania pracovných tímov.

BENEFITY FIREMNÉHO DOBROVOĽNÍCTVA PRE PRIJÍMATEĽOV

 • prináša neziskovým organizáciám zdroje a pozornosť, ktoré by inak nemali,
 • zvyšuje informovanosť o ich aktivitách,
 • vytvára priestor na získanie nových podporovateľov,
 • pomáha neziskovým organizáciám vytvoriť základy pre budovanie pozitívnych vzťahov s partnermi v biznis sektore.

FIREMNÉ DARCOVSTVO A PREPOJENIE S DOBROVOĽNÍCTVOM MÔŽE VYZERAŤ NAPRÍKLAD AKO:

Pro bono služba,
expertné
dobrovoľníctvo

Akčný
deň

Sociálna
prax

Secondment

Mentorstvo

Rozvojové projekty

VYBERTE SI Z NASLEDUJÚCEJ PONUKY:

1.

Zapojenie sa 1x ročne do našej kampane Týždeň dobrovoľníctva.

2.

Sledujte zverejňované dobrovoľnícke ponuky na našej webovej stránke, podľa ktorých zistíte, ktoré organizácie aktuálne potrebujú pomoc a môžete ich kontaktovať priamo.

3.

V spolupráci s nami vytvorte dobrovoľnícky program / aktivitu / službu na mieru. V prípade, že chcete dlhodobú spoluprácu, ponúkame vám možnosť zorganizovania dobrovoľníckej aktivity spojenej s (napríklad aj) propagáciou firmy na našich stránkach a sociálnych sieťach. Tvorba dobrovoľníckeho programu a aktivít na mieru je spoplatnená.

IKONA-ZIAROVKA

VEDELI STE, ŽE... ?

Spoločenská zodpovednosť firiem je podľa verejnosti imperatívom. Takmer každý človek na Slovensku (91%) si myslí, že firmy by mali popri podnikaní robiť aj aktivity nad rámec zákona – chrániť životné prostredie, starať sa o zamestnancov, podporovať okolitú komunitu.*

55% ľudí na Slovensku sa venuje dobrovoľníctvu. Pre firmu je prospešné zamestnancov v týchto aktivitách podporiť a poskytnúť im možnosť dobrovoľníctva v pracovnom čase, pretože to má dokázateľne pozitívny vplyv na ich spokojnosť a výkonnosť. *

Zamestnanci, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu a darovaniu na pracovisku prispievajú k znižovaniu fluktuácie vo firme až o 57%.*

Podľa prieskumu Nadácie Pontis, napríklad pro bono služby spomedzi všetkých typov dobrovoľníctva preferuje až 68% neziskoviek a tiež, že pro bono poskytuje v priemere až 10x vyššiu hodnotu pre komunitu, ako klasické dobrovoľníctvo.

Zaujímavý tip na čítanie:

*Zdroj: Nadácia Pontis – Odporúčania pre firmy, link