VZDELÁVAME ŠKOLY (SERVICE LEARNING)

DOBROVOĽNÍCTVO DO ŠKÔL?
MY VIEME AKO NA TO.

Service learning je vyučovacia a učebná stratégia pre prácu s mládežou definovaná štyrmi kľúčovými charakteristikami:

 • Service learningové aktivity reagujú na autentické potreby komunity
  a sú realizované v spolupráci s komunitou. Dobrovoľníci pomôžu iným
  v ich prirodzenom prostredí.
 • Študenti a študentky sú angažovaní do plánovania, prípravy aj hodnotenia samotnej Service learningovej aktivity, sú lídrami a líderkami a pracujú na vlastnom rozvoji.
 • Service learning je začlenený do akademického kurikula, tzn. v rámci plánovania sa definujú vyučovacie a učebné ciele, ktoré sú prepojené s cieľmi dobrovoľníckej pomoci. Teoretická príprava je prepojená so získavaním praktických skúseností.
 • Súčasťou aplikácie je priebežná a záverečná reflexia.

PRÍNOSY PRE ŠTUDENTOV A ŽIAKOV (DETI A MLÁDEŽ)

 • lepšie uplatnenie žiakov v živote – v praxi zvýšenie šancí na prijatie na vysokú školu, do zamestnania, rozvoj konkurencieschopnosti, objavovanie skrytých talentov
 • rozvoj a získanie nových zručností – Service learning je nástrojom na získanie a rozvoj zručností a schopností popri formálnom vzdelávaní
 • formovanie ohľaduplnosti a solidarity – rozvoj empatie, solidarity, pochopenie odlišností a schopností spolupracovať

REALIZOVANÉ PROJEKTY realizované na Slovensku nájdete TU

AKO IMPLEMENTOVAŤ STRATÉGIU SERVICE LEARNING DO PRÁCE S MLÁDEŽOU

Ste pracovník s mládežou, pedagogický či odborný zamestnanec, učiteľ materskej, základnej alebo strednej školy, majster odborného výcviku alebo vychovávateľ? Chcete priniesť niečo inovatívne do svojich vyučovacích a učebných metód?

Ak je vaša odpoveď ÁNO, celý proces implementácie Service learningu bude prebiehať nasledovne:

1.

Absolvujte akreditovaný tréning Service learning - Prihláste sa na 3 - dňový bezplatný tréning Service learning vedený tímom lektoriek s dlhoročnými skúsenosťami a získajte osvedčenie.

2.

Pripravte plán implementácie - Spolu so žiakmi pomôžte zmeniť svet 🙂 Pri príprave detailného plánu implementácie vám bude k dispozícii skúsený mentor.

3.

Vytvorte zámer - Teraz prichádza tá najzaujímavejšia časť. Spolu so študentmi zmapujte svoju komunitu a zistite jej potreby, vytvorte s nimi zámer projektu.

4.

Realizujte projekt - Buďte sprievodcom študentov, z ktorých môžu byť samostatní lídri.

5.

Oslávte výsledok - Dobrý či zlý výsledok neexistuje. Na chybách sa učí najlepšie 🙂.

6.

Získajte značku Angažovaná škola - Ak chcete získať značku Angažovaná škola, pošlite prihlášku a môžete sa zaradiť medzi ocenené školy.

22

VYŠKOLENÝCH PEDAGÓGOV

V ROKU 2023

9

OKRESOV

V ROKU 2023

CHCETE VEDIEŤ VIAC O AKREDITOVANOM TRÉNINGU SERVICE LEARNING?

Cieľom akreditovaného tréningu Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu je rozvíjať a rozširovať vedomosti a zručnosti pracovníkov s mládežou a pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení pri realizácii výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu v súlade s Koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu (z roku 2018).

ČO SA NA TRÉNINGU DOZVIETE:

 • spoznáte Koncepciu výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu,
 • naučíte sa charakterizovať ciele a princípy výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu,
 • naučíte sa rozlišovať medzi rôznymi modelmi Service learningu,
 • spoznáte jednotlivé kroky a možnosti realizácie Service learningu,
 • vytvoríte vlastný plán implementácie Service learningu v rámci svojho predmetu.

Súčasťou tréningu je záverečná skúška, ktorá pozostáva z prezentácie plánu implementácie výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu prostredníctvom stratégie Service learning v konkrétnej organizácii a možnosť získať ocenenie Angažovaná škola.

NAJBLIŽŠÍ TERMÍN TRÉNINGU:
V Prešovskom kraji budeme pravidelne v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácii pripravovať osobnú formu tréningu. Program je štruktúrovaný do 3 dní (rozsah spolu 24 hodín) a kombinuje prezenčnú výučbu a plnenie dištančných úloh.

ZAPOJTE SERVICE LEARNING DO VAŠICH METÓD PRÁCE S MLÁDEŽOU AJ VY

– sledujte náš web alebo sa ozvite našej koordinátorke Saške, ktorá vám prezradí všetko potrebné.