VZDELÁVAME V OBLASTI DOBROVOĽNÍCTVA

Aby bolo dobrovoľníctvo prospešné a príjemné pre všetkých zúčastnených, poskytujeme poradenskú a vzdelávaciu podporu pre vás, ako organizáciu, ktorá chce pracovať s dobrovoľníkmi. Ak ste naopak dobrovoľník, sme Vám k dispozícii pri konzultáciách, výbere tej najvhodnejšej dobrovoľníckej príležitosti a takisto Vám prinášame možnosť zúčastňovať sa rôznych workshopov, školení či konferencií. A máme tu niečo aj pre školy. Ak ste riaditeľ, či pedagóg a chcete do vyučovania zaviesť dobrovoľníctvo, máme tu aj niečo pre vás.

Vyberte si z našej ponuky dostať sa v téme dobrovoľníctva
na vyššiu úroveň!

SPOLU S NAŠIMI PARTNERMI VÁM PONÚKAME:

AKREDITOVANÝ TRÉNING „MANAŽMENT DOBROVOĽNÍKOV A DOBROVOĽNÍČOK“

Jeho absolvovaním získate teoretické a praktické vedomosti a zručnosti potrebné pre prácu s dobrovoľníkmi. Tréning je vhodný pre pracovníkov v mimovládnych a verejných organizáciách a venuje sa témam ako nábor dobrovoľníkov, práca s verejnosťou či vzdelávanie a motivácia dobrovoľníkov.  Viac informácií o obsahu tréningu TU.

KONZULTÁCIE K AKREDITÁCII PRE ZÍSKANIE FINANČNEJ PODPORY NA DLHODOBÉ DOBROVOĽNÍCKE PROGRAMY ZO STRANY ŠTÁTU

Od 1. 4. 2023, kedy nadobudla účinnosť novela zákona o dobrovoľníctve NR SR č. 406/2011 Z. z., sa ňou výrazne upravujú časti, ktoré sa týkajú rozvoja dobrovoľníctva, a na ktoré zároveň nadväzuje rámec pre finančnú podporu dlhodobých dobrovoľníckych programov zo strany štátu. Prvou podmienkou pre možnosť štátnej podpory je získanie akreditácie organizácie v oblasti dobrovoľníckych činností. Udeľuje ju komisia ministerstva vnútra. Táto akreditácia má tiež slúžiť ako značka kvality pre prácu s dobrovoľníkmi v rámci dobrovoľníckej organizácie. Až po získaní akreditácie môžu dobrovoľnícke organizácie požiadať ministerstvo vnútra o poskytnutie dotácie. Aby bol pre vás celý tento proces jednoduchší a absolútne jasný a prehľadný, radi vám k nemu poskytneme konzultáciu.

SUPERVÍZIE

Objektívna a konkrétna spätná väzba od profesionálov vo svojich odboroch vám pomôže napredovať a zlepšovať kvalitu a úroveň činností, ktoré vo svojej organizácii vykonávate. Vieme Vám a vašej organizácií poskytnúť expertnú supervíziu od skúsených odborníkov z rôznych oblastí. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa možností supervízie nás neváhajte kontaktovať. Supervízia je spoplatnená v závislosti od jej rozsahu a konkrétneho supervízora či supervízorky.

WORKSHOPY, ŠKOLENIA A KONFERENCIE (NIELEN) PRE DOBROVOĽNÍKOV

V spolupráci s našimi partnermi, externými lektormi a odborníkmi pre vás pravidelne realizujeme rôzne vzdelávacie aktivity, ktorých obsah prispôsobujeme hlavne potrebám pracovníkov v neziskovom sektore. Online workshopy či offline prednášky sú vždy nami komunikované v dostatočnom predstihu, preto, aby vám nič neušlo, nezabudnite odoberať náš newsletter a sledovať nás na sociálnych sieťach.

SERVICE LEARNING

Service learning je vyučovacia a učebná stratégia pre prácu s mládežou, v rámci ktorej sa definujú vyučovacie a učebné ciele prepojené s cieľmi dobrovoľníckej pomoci. Navyše teoretickú prípravu mladých ľudí budete vedieť prepojiť so získavaním praktických skúseností.

Ak ste pracovník s mládežou, alebo pedagogický a odborný zamestnanec škôl a školských zariadení, v spolupráci s partnermi Vám prinášame možnosť absolvovania akreditovaného tréningu “Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu” a rozšíriť si svoje vedomosti a zručnosti v súlade s Koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu (z roku 2018).

61

VYŠKOLENÝCH
JEDNOTLIVCOV

V ROKU 2022