OCEŇUJEME DOBRO

OCEŇUJEME DOBROVOĽNÍCKE PRÍBEHY, KTORÉ INŠPIRUJÚ INÝCH.

Prešovský kraj je región plný energie a sily, kde dobro je stále na prvom mieste. Už viac ako 20 rokov sa tu s úspechom koná podujatie Srdce na dlani, ktoré si získalo pozornosť aj vďaka svojej dlhej tradícii oceňovania dobrovoľníctva na Slovensku. Oceňovanie a zviditeľňovanie úsilia všetkých ľudí, ktorí pôsobia v dobrovoľníctve je pre nás dôležité a nikdy nezabúdame na ich prínos pre náš kraj a komunitu.

Chcete vedieť, ako to na oceňovaní vyzeralo v roku 2023? Kliknite na banner nižšie:

AKO TO VYZERÁ NA OCEŇOVANÍ

Oceňovanie Srdce na dlani prebieha na úrovni krajov a v každom vrcholí koncom roka slávnostným podujatím za účasti skvelých hudobníkov, špeciálnych hostí, najvyšších predstaviteľov mesta a kraja.

Pre nás je tento galavečer najkrajšou akciou v roku. Na jednom mieste sa stretne veľa dobra a obdivuhodných ľudí. Je dôležité, aby sme o ich príbehoch hovorili, a aby sme patrične poďakovali všetkým nominovaným, ktorí sú pozvaní aj so svojimi najbližšími na toto podujatie. Lebo títo, častokrát nenápadní ľudia, vytvárajú pozitívnu a priaznivú klímu v spoločnosti. V oblasti dobrovoľníctva je to mediálne najviac sledovaná udalosť roka vďaka množstvu inšpiratívnych príbehov s veľkým obsahom, ktorým zvyšujeme status dobrovoľníctva v kraji.

Partnerom podujatí vo všetkých krajoch je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Záštitu nad oceňovaním na úrovni všetkých krajov prevzal splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, v Prešovskom kraji to bol predseda samosprávneho kraja a primátor mesta Prešov.

KTO MÔŽE BYŤ NOMINOVANÝ NA OCENENIE

Ktokoľvek môže nominovať na ocenenie kohokoľvek v jednej z kategórií:

Dobrovoľník/ dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Prešovskom kraji

Dobrovoľník/ dobrovoľníčka pomáhajúci/a
v zahraničí


Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok


Dobrovoľnícka
skupina

Dobrovoľnícky
projekt
alebo
program


Podpora dobrovoľníctva

Dlhodobá dobrovoľnícka
pomoc


Mimoriadne
ocenenie

KEDY JE MOŽNÉ ZASIELAŤ NOMINÁCIE

Nominácie začíname prijímať v jeseni na stránke www.srdcenadlani.sk alebo cez kontaktný formulár, ktorý zverejňujeme na stránke a sociálnych sieťach pri spoločnom spustení prijímania nominácií vo všetkých krajoch.

O udelení ocenení v každom kraji rozhoduje nezávislá hodnotiaca komisia zložená z predchádzajúcich ocenených a predstaviteľov organizácií podporujúcich dobrovoľníctvo. Komisia rovnako rozhodne o nomináciách postúpených na národnú úroveň.

AKO NAPÍSAŤ KVALITNÚ NOMINÁCIU

  • Buďte konkrétny/a – používajte čísla, dátumy a fakty.
  • Popisujte presne ČO, KOĽKOKRÁT (príp. AKO ČASTO), OD KEDY (príp. AKO DLHO) a pre KOHO nominovaná osoba/subjekt vykonáva činnosť, za ktorú je nominovaná/ý.
  • Podporte svoje tvrdenia dôkazmi (napr. link na článok, odkaz na FB, fotky…).
  • Vyhnite sa vágnym a nekonkrétnym tvrdeniam (napr. vety: „Je to žena s veľkým srdcom, ktorá si zaslúži náš obdiv.“ alebo „Vždy pomohol každému, kto ho o to požiadol.“ síce môžu byť pravdivé, ale komisii pri rozhodovaní nepomožu).
  • Nezabudnite na výnimočné alebo špeciálne okolnosti, ktoré zvýrazňujú nomináciu (napr. náročné životné okolnosti nominovaného, osobné prekážky, ktoré zdoláva pri vykonávaní dobrovoľníctva, extra náročné podmienky či prostredie a pod.).
  • Ak je to možné, nechajte text nominácie prečítať niekomu nezainteresovanému a uistite sa, či z neho pochopil význam nominácie tak, ako ste ju chceli predstaviť. Komisia má tiež len tieto informácie a podľa nich sa rozhoduje.
  • Nezabudnite, nerozhoduje dĺžka textu, ale jeho obsah.

Chcete vedieť, ako to na oceňovaní vyzeralo v roku 2022? Kliknite na tento článok. 

53

REKORDNÝ POČET NOMINÁCIÍ

11

NAJVÄČŠÍ POČET ZAPOJENÝCH OKRESOV

NA SLOVENSKU

22 rokov

NAJDLHŠIA TRADÍCIA OCEŇOVANIA DOBROVOĽNÍCTVA

 NA SLOVENSKU NA ÚZEMÍ PREŠOVA

Fotografie z oceňovania Srdce na dlani v Prešovskom kraji 2023: