Prínos škôl do Týždňa dobrovoľníctva je významný

26. júla 2023
Nezaradené

Máme obrovskú radosť, že do Týždňa dobrovoľníctva sa zapájajú aj školy – v tomto roku ich v Prešovskom kraji bolo
20
Výchova k dobrovoľníctvu na školách má pre našu spoločnosť obrovský význam. Scitlivuje mladých a buduje v nich empatiu, ale aj angažovanosť a proaktivitu. Viac TU.