Tešíme sa na nový školský rok so školami zapojenými do programu SERVICE LEARNING

2. septembra 2023
Nezaradené

Spoločne s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií sa v našom kraji usilujeme o to, aby sa dobrovoľníctvo stalo aj spôsobom výučby s dopadom na miestnu komunitu. Vedeli ste, ako veľa benefitov dobrovoľníctvo vo vyučovaní prináša obom stranám – študentom aj pedagógom? 
Prečítajte si viac na stránke www.angazovanaskola.sk