Vyhlásenie PLATFORMY DOBROVOĽNÍCKYCH CENTIER A ORGANIZÁCIÍ k programovému vyhláseniu vlády

15. novembra 2023
Nezaradené


Vyspelá spoločnosť je charakterizovaná aj mierou aktívneho zapájania občanov do jej fungovania. Nevytváranie podmienok a legislatívnej opory pre rozvoj dobrovoľníctva vo všetkých oblastiach znižuje záujem jednotlivcov o dobrovoľníctvo a znemožňuje dlhodobé udržanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. V konečnom dôsledku tratia prijímatelia služieb, a teda spoločnosť ako celok… Celý článok TU.