Dobrovoľníctvo v školách? Inšpiratívna konferencia v Prešove ukázala silu spolupráce

11. júna 2024
Nezaradené

V stredu 5. júna 2024 sa na pôde Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnila zážitková konferencia pod názvom „Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny v škole“, ktorú organizovali  Regionálne centrum podpory učiteľov Prešov a Prešovské dobrovoľnícke centrum. Po mesiacoch spoločných príprav sa podarilo vytvoriť pestrý a inšpiratívny program pre viac ako 80 pedagógov, školských psychológov a výchovných poradcov zo základných i stredných škôl Prešovského kraja.

Účastníci konferencie mali možnosť vypočuť si príspevky o inováciách a súčasných trendoch medzi mladými a zúčastniť sa na workshopoch, ktoré sa zameriavali na výchovu a vzdelávanie k dobrovoľníctvu v školskom prostredí. Dominika Hradiská z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií predstavila program Angažovaná škola a koncept inovačného vzdelávania service learning. Dagmara Verešpejová z Regionálneho centra podpory učiteľov Prešov hovorila o možnostiach využiť dobrovoľníctvo ako funkčný nástroj pri zavádzaní kurikulárnej reformy do základných škôl. Alexandra Kurišová z organizácie YouthWatch prednášala o Generácii Z a počas nadväzujúceho workshopu sa účastníci venovali trendom, postojom a názorom mladej generácie. 

Veľkú vďaku si zaslúžia lektorky z Banskej Bystrice: doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., dekanka Pedagogickej fakulty UMB, doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosť Pedagogickej fakulty UMB, a Mgr. Iveta Harváneková z RCPU Lučenec. Pripravili zaujímavé workshopy a podelili sa o svoje dlhoročné praktické skúsenosti s metódou service learning.

Jedným z vrcholov konferencie bola prezentácia úspechov žiakov zo základných škôl z Prešovského kraja. Žiaci s odvahou a entuziazmom predstavili svoje dobrovoľnícke projekty pred takmer plnou aulou Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Podporiť ich prišli ich učiteľky, ktoré boli ich mentorkami pri plánovaní a realizácií zaujímavých dobrovoľníckych (service learningových) projektov.  

Základná škola Ľubotice sa prezentovala projektom “Otvorené srdce”, v rámci ktorého žiaci spolu so seniormi z denného stacionára pripravili výrobky, ktoré predávali v obchodnom centre Eperia a výťažok darovali chlapcovi s autizmom na delfinoterapiu. Základná škola s materskou školou Tulčík sa predstavila  projektom “Krajšia a čistejšia obec”. V rámci projektu žiaci spolu s dobrovoľníkmi odstránili čiernu skládku odpadu, vysadili trvalky a stromy a osadili informačné tabule medzi obcami Tulčík a Demjata. Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov sa uviedla projektom “Daruj deň Domčeku”, ktorej žiaci zorganizovali program pre hendikepovaných klientov a ich rodiny v Dome detí Božieho milosrdenstva v Stropkove. Všetky školy boli pekným príkladom spolupráce školy a ďalších inštitúcií a komunity. 

Konferenciu podporili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Prešovský samosprávny kraj a Prešovská univerzita v Prešove.

Reportáž TV AHOJ nájdete po kliknutí TU.