Zorganizovali sme tréning SERVICE LEARNING - inovačné vzdelávanie pre pedagógov ZŠ a SŠ

17. októbra 2023
Nezaradené


V dňoch 12. až 14.októbra sme zorganizovali tréning SERVICE LEARNING – inovačné vzdelávanie pre pedagógov ZŠ a SŠ, ktorého odborným garantom je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií . 🤗
 
Skúsené lektorky z Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela – oficiálna stránka – doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD. a doc. PaedDr. Lenka Rovňanová – dekanka, priniesli množstvo zaujímavých odporúčaní a postrehov. 👏
Cieľom zavedenia SERVICE LEARNING-u na školách je vzdelávať študentov prostredníctvom služby miestnej komunite v prepojení na vyučovacie predmety, ktoré reagujú na jej reálne potreby.
 
Táto aktivita bola realizovaná pod záštitou Prešovský samosprávny kraj .
Ďakujeme za poskytnutie priestorov Spojená škola, Masarykova 24, Prešov .
Tréning hodnotili účastníčky veľmi pozitívne.
 
Veríme, že prinesú inovatívne informácie o vzdelávaní na tieto školy: