Oceňovanie programu Angažovaná škola, prinieslo hneď 4 ceny do Prešovského kraja!

19. októbra 2023
Nezaradené


Konferencia DOBROVOĽNÍCTVO AKO NÁSTROJ ZMENY, ktorej súčasťou bolo aj oceňovanie programu Angažovaná škola, prinieslo hneď 4 ceny do Prešovského kraja!
 
V kategórii “Výchova mimo vyučovania” získal zlatú značku Angažovaná škola Školský internát v Poprade za projekt „Čaj o piatej – príbehy, tipy a rady spod šálky”. Študenti a študentky stredoškolského internátu v Poprade zrealizovali stretnutie mládeže so seniormi z klubu dôchodcov, pričom témou stretnutia generácií boli bylinky a ich účinky, tiež hudba a spev.
 
V roku 2023 sa do oceňovania Angažovaná škola prihlásilo 30 škôl s 35 projektami.
 
Medzi ďalších ocenených z Prešovského kraja sa zaradili aj:
 
Tieto školy z Prešovského kraja vytvorili SERVICE LEARNINGové projekty, ktoré reagujú na reálne potreby blízkej komunity a zároveň sa študenti učili prostredníctvom služby tejto komunite. Vďaka tomu si zlepšili komunikačné a prezentačné schopnosti, prehĺbili empatiu k starším, naučili sa reagovať na potreby iných a oveľa viac! 🙂
 
Oceňovanie Angažovaná škola je súčasťou medzinárodnej ceny Regional Award for Succesfull Service-Learning Practice, ktorú v rámci strednej a východnej Európy s partnermi organizuje medzinárodná organizácia Interactive Open Schools.
Na Slovensku sa realizuje pod záštitou Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.
 
Všetkým srdečne gratulujeme!