Zorganizovali sme tréning SERVICE LEARNING – inovačné vzdelávanie pre pedagógov ZŠ a SŠ

V dňoch 12. až 14.októbra sme zorganizovali tréning SERVICE LEARNING – inovačné vzdelávanie pre pedagógov ZŠ a SŠ, ktorého odborným garantom je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií .  Skúsené lektorky z Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela – oficiálna stránka – doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD. a doc. PaedDr. Lenka Rovňanová – dekanka, priniesli množstvo zaujímavých […]