Dobro sa nosí! Poznáme mená ocenených Srdcom na dlani 2023

Prešovské dobrovoľnícke centrum zorganizovalo už 22. ročník oceňovania dobrovoľníkov, dobrovoľníčok a dobrovoľníckych projektov Srdce na dlani v Prešovskom kraji. Od verejnosti prijalo 53 nominácií, z ktorých hodnotiaca komisia vybrala 14 ocenených. Kraj bude mať zastúpenie aj na celonárodnom oceňovaní. Slávnostný galavečer s množstvom fascinujúcich príbehov usporiadalo Prešovské dobrovoľnícke centrum v stredu 29. novembra 2023  v […]