Programy pre mládež – dobrovoľnícke príležitosti 2023

Realizačný tím dobrovoľníckeho centra v Prešovskom kraji vďaka dotácii z projektu „Programy pre mládež – dobrovoľnícke príležitosti“ financuje kľúčové pozície a zabezpečuje rozvoj dobrovoľníctva.  Aj vďaka grantu sme mohli naďalej budovať partnerstvá a investovať do kompetencií členov tímu, čo sa prejavilo v lepšej komunikácii s dobrovoľníkmi a partnermi, poradenstve, propagácii a hodnotení činnosti. V projekte sme podnikli kroky […]

Erazmus+ Work Programme For Vet Staff Mobility

Od 8. do 22. októbra 2022  u nás prebehol pilotný projekt v rámci Erazmus+ Work Programme. V Prešove sme tak privítali študentov sociálnej práce z VISTA college v holandskom Maastrichte. Na slovenskej strane projekt iniciovala a zastrešovala Barlička – Občianske združenie, ktoré nás oslovilo s ponukou na spoluprácu. S tlmočením pomohlo dvadsať študentov z Inštitút […]

Máme radi Ukrajinu

Po vypuknutí vojnového konfliktu, od apríla do decembra 2022, sme sa intenzívne venovali pomoci utečencom z Ukrajiny. Počas piatich týždňov sme vysielali každý deň dobrovoľníkov (hlavne v študentov Prešovskej Univerzity v Prešove, ďalej “UNIPO”), na hraničný priechod Vyšné Nemecké do prijímajúcej organizácie ADRA, Človek v ohrození. V rámci dobrovoľníckej pomoci títo dobrovoľníci pôsobili pri animačných aktivitách […]

Programy pre mládež – dobrovoľnícke príležitosti 2022

Prešovské dobrovoľnícke centrum v rámci projektu „Programy pre mládež – dobrovoľnícke príležitosti 2022“ zorganizovalo 2 dlhodobé dobrovoľnícke programy pre ukrajinských utečencov, do ktorých sa od apríla do decembra zapojilo 36 dobrovoľníkov. Okrem toho sme vyslali 44 dobrovoľníkov na hraničný prechod Vyšné Nemecké počas vojnového konfliktu. Ďalších 31 dobrovoľníkov, hlavne študentov UNIPO, aktívne pôsobilo v „Hotspote“ […]