Náš tím sa rozrástol o novú PR posilu

16. júla 2023
Nezaradené

A my sme rady, že Janka Oravcová doplnila našu posádku a že nám pomáha šíriť myšlienku dobrovoľníctva.
V roku 2009 ukončila štúdium na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave od roku 2013 pôsobila aj v Centre dobrovoľníctva v
Banskej Bystrici
a Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií.