Okrúhly stôl k programu rozvoja dobrovoľníctva

20. júla 2023
Nezaradené

Na pôde Prešovského samosprávneho kraja sa pod hlavičkou Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií koncom júna stretli zástupcovia mnohých organizácií ktoré veria, že dobrovoľníctvo má zmysel. Výsledky z neho budú zapracované do nového strategického materiálu pre rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku.
Video TU.