Spoznajte značku kvality v oblasti dobrovoľníctva

15. apríla 2024
Nezaradené

Úspešní koordinátori vedia, že dobrovoľníkov môžu motivovať a udržať si len vo vhodne nastavenom systéme a prostredí. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky nám hovoria o rôznych skúsenostiach v organizáciách. 
 
Preto Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií vytvorili prvé slovenské štandardy kvality, na základe ktorých je jasné, kto s dobrovoľníkmi pracuje kvalitne, a kto na sebe potrebuje zapracovať. 
 
Dobrovoľníci si tak môžu ľahšie vybrať vhodnú organizáciu, pre ktorú chcú dobrovoľníčiť.
 
Získanie značky kvality “S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme!” je možnosťou, ako ukázať verejnosti, partnerom a darcom, že s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pracujete kvalitne. K jej získaniu je potrebné overiť váš systém práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami prostredníctvom sebahodnotenia a následne externého hodnotenia.
 
Donorom, partnerom, ale najmä dobrovoľníkom dokážete, že podporovať a pracovať pre Vašu organizáciu sa oplatí. 
Pre viac info ohľadom štandardov a značky kvality kontaktujte Platformu dobrovoľníckych centier a organizácií na www.dobrovolnickecentra.sk