Erazmus+ Work Programme For Vet Staff Mobility

Od 8. do 22. októbra 2022  u nás prebehol pilotný projekt v rámci Erazmus+ Work Programme. V Prešove sme tak privítali študentov sociálnej práce z VISTA college v holandskom Maastrichte. Na slovenskej strane projekt iniciovala a zastrešovala Barlička – Občianske združenie, ktoré nás oslovilo s ponukou na spoluprácu. S tlmočením pomohlo dvadsať študentov z Inštitút […]