Pokračujeme v spolupráci s Nivam

Tešíme sa, že máme v krajoch partnerov v podobe regionálnych koordinátorov NIVAM. Pokračujeme v skvelej spolupráci a vítame u nás nového Regionálneho koordinátora pre mládež Tomáša Juskiva. Prepájanie neformálneho a formálneho vzdelávania pre mladých má v modernej spoločnosti svoje miesto, rovnako ako dobrovoľníctvo a spoločne tak vytvárajú priestor pre rast angažovaných a vzdelaných mladých ľudí.  […]