Dobrovoľníctvo JE nástrojom zmeny v škole

Dobrovoľníctvo neslúži len tomu, komu/čomu pomáhame, ale aj nám samým. Je nielen nástrojom na získavanie zručností a skúseností, ktoré sú uplatniteľné v praxi, ale môže byť inšpiráciou pre zmenu v myslení, nastavení, prioritách mladých ľudí, ktorí zažijú s dobrovoľníctvom reálnu skúsenosť. Dokáže formovať, scitlivovať, sceľovať a nabádať k spolupráci, čo je na školách dnešnej doby […]