Máme radi Ukrajinu

16. apríla 2022
Projekty

Po vypuknutí vojnového konfliktu, od apríla do decembra 2022, sme sa intenzívne venovali pomoci utečencom z Ukrajiny.

Počas piatich týždňov sme vysielali každý deň dobrovoľníkov (hlavne v študentov Prešovskej Univerzity v Prešove, ďalej “UNIPO”), na hraničný priechod Vyšné Nemecké do prijímajúcej organizácie ADRA, Človek v ohrození. V rámci dobrovoľníckej pomoci títo dobrovoľníci pôsobili

  • pri animačných aktivitách s deťmi v intervenčnom stane pre matky s deťmi,  
  • tlmočení, sprevádzaní a usmerňovaní odídencov a koordinácii dopravy,
  • tlmočení pre štátne zložky a iné neziskové organizácie priamo na mieste (napríklad pre skautov, či organizáciu IPčko, ktorá poskytovala  psychologické poradenstvo). 

V spolupráci s mestom Prešov, Železničnou spoločnosťou a.s. a iniciatívou Kto pomôže Ukrajine sme zriadili v priestoroch železničnej stanice v Prešove tzv. „hot spot“, kde slovenskí dobrovoľníci v smenách  pomáhali prichádzajúcim utečencom s orientáciou a registráciou, základnými informáciami ohľadom dopravy, ubytovania, zdravotnej starostlivosti, psychologickej podpory, sociálnej pomoci, administratívnych procesov týkajúcich sa pobytu a iných praktických záležitostí.

Naše koordinátorky 8 mesiacov koordinovali konverzačné hodiny slovenského jazyka pre ukrajinských utečencov so štatútom odídenca, prevažne pre ženy v produktívnom veku, ktoré ostali na Slovensku a chceli si nájsť prácu. Slovenskí dobrovoľníci im pomáhali rýchlo prekonať jazykovú bariéru. V najintenzívnejšom období prebiehala výučba v siedmich 15-18 členných skupinách rozdelených podľa veku. Konverzácie dobrovoľníci viedli aj počas intenzívneho jazykového pobytu pre ukrajinské ženy. 

V lete sme v spolupráci s Klubom Pathfinder Prešov pripravili týždenný denný tábor, ktorý pomohol najmä pracujúcim ženám so zabezpečením pobytu 11 detí počas prázdnin.

V rámci integračných aktivít na území mesta naše koordinátorky zapojili celé rodiny ukrajinských odídencov do 6 kultúrnych podujatí. Pripravili detské divadelné predstavenia s tvorivými dielničkami pre slovenské a ukrajinské deti, ktoré sa tak mohli lepšie spoznať. 

Počas trvania projektu sme zapojili spolu až 111 dobrovoľníkov.

Tento projekt bol finančne podporený v rámci výzvy „Máme radi Ukrajinu“ Karpatskej nadácie.

Fotogaléria: