Erazmus+ Work Programme For Vet Staff Mobility

12. októbra 2022
Projekty

Od 8. do 22. októbra 2022  u nás prebehol pilotný projekt v rámci Erazmus+ Work Programme. V Prešove sme tak privítali študentov sociálnej práce z VISTA college v holandskom Maastrichte. Na slovenskej strane projekt iniciovala a zastrešovala Barlička – Občianske združenie, ktoré nás oslovilo s ponukou na spoluprácu. S tlmočením pomohlo dvadsať študentov z Inštitút prekladateľstva a tlmočníctva FF PU, pre ktorých to podľa ich vlastných slov bola cenná praktická skúsenosť priamo z terénu. Celé to koordinovala naša Alexandra Rusňáková, ktorú sme počas týchto dvoch týždňov videli iba s telefónom v jednej a s notebookom v druhej ruke. 
 
Naši „Erazmáci“ sa na Slovensku oboznámili so sociálnou prácou u nás – ako organizácie pracujú so seniormi, zdravotne hendikepovanými či inak znevýhodnenými skupinami obyvateľov. Spoločne navštívili organizácie Relevant n.o., KC Tobiáš, Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Komunitné centrum Petrovany a ZŠ Prostějovská 38.
 
Okrem praxe v organizáciách nesmeli chýbať ani spoznávacie výlety po Prešove a okolí, kde najväčším highlightom boli, samozrejme, kopce – v Holandsku vec nevídaná. 
 
Celý projekt sme zakončili symbolicky sadením tulipánových cibuliek za prítomnosti honorárneho konzula Holandského kráľovstva Matúša Murajdu, ktorý priniesol študentom sladkú odmenu. 
 
Všetkým zúčastneným ešte raz ĎAKUJEME za skvelú spoluprácu a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné projekty.
 
Fotogaléria: