Erazmus+ Work Programme For Vet Staff Mobility

12. októbra 2022
Projekty

Od 8. do 22. októbra 2022  u nás prebehol pilotný projekt v rámci Erazmus+ Work Programme. V Prešove sme tak privítali študentov sociálnej práce z VISTA college v holandskom Maastrichte. Na slovenskej strane projekt iniciovala a zastrešovala Barlička – Občianske združenie, ktoré nás oslovilo s ponukou na spoluprácu. S tlmočením pomohlo dvadsať študentov z Inštitút prekladateľstva a tlmočníctva FF PU, pre ktorých to podľa ich vlastných slov bola cenná praktická skúsenosť priamo z terénu. Celé to koordinovala naša Alexandra Rusňáková, ktorú sme počas týchto dvoch týždňov videli iba s telefónom v jednej a s notebookom v druhej ruke. 
Naši „Erazmáci“ sa na Slovensku oboznámili so sociálnou prácou u nás – ako organizácie pracujú so seniormi, zdravotne hendikepovanými či inak znevýhodnenými skupinami obyvateľov. Spoločne navštívili organizácie Relevant n.o., KC Tobiáš, Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Komunitné centrum Petrovany a ZŠ Prostějovská 38.
Okrem praxe v organizáciách nesmeli chýbať ani spoznávacie výlety po Prešove a okolí, kde najväčším highlightom boli, samozrejme, kopce – v Holandsku vec nevídaná. 
Celý projekt sme zakončili symbolicky sadením tulipánových cibuliek za prítomnosti honorárneho konzula Holandského kráľovstva Matúša Murajdu, ktorý priniesol študentom sladkú odmenu. 
🤝 Všetkým zúčastneným ešte raz ĎAKUJEME za skvelú spoluprácu a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné projekty.