14. ročník Týždňa dobrovoľníctva je úspešne za nami - čo hovoria čísla?

23. septembra 2022
Nezaradené

V Prešovskom kraji sa niesol v znamení prekonávania rekordov

Prešovské dobrovoľnícke centrum spoluorganizovalo už 14. ročník národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorý sa konal od 16. do 22. septembra 2022. Desiatky organizácií z Prešovského kraja aj tento rok pripravili množstvo dobrovoľníckych príležitostí, vďaka ktorým si mohli ľudia vyskúšať, aké je to byť dobrovoľníkom. Do Týždňa dobrovoľníctva 2022 sa v našom kraji zapojilo celkovo 1 107 účastníkov, čo je najvyšší počet spomedzi všetkých krajov.

Prešovské dobrovoľnícke centrum má už niekoľko rokov na starosti organizáciu a koordináciu kampane práve v Prešovskom kraji. Plní úlohu ambasádora dobrovoľníctva v kraji, pričom sa venuje nielen organizovaniu Týždňa dobrovoľníctva, ale propaguje, vzdeláva a šíri osvetu v oblasti dobrovoľníctva počas celého roka.

2-original

„Aktívny záujem zo strany organizácií a verejnosti nás veľmi milo prekvapil. Samotný Týždeň dobrovoľníctva trvá síce naozaj iba týždeň, no predchádzajú mu niekoľkomesačné prípravy, A preto nás teší, že tie desiatky, možno až stovky hodín, ktoré sme venovali príprave, priniesli svoje ovocie. Dokonca sa nám podarila aj veľmi príjemná kuriozita, kedy sa do dobrovoľníckych aktivít v našom kraji zapojili aj pracovníci s mládežou z ôsmich európskych krajín, ktorí práve v tom čase navštívili východné Slovensko a aj náš Prešov. Dobrovoľníctvo skutočne nepozná hranice,“ prezradila Alexandra Rusňáková, hlavná koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva v Prešovskom kraji.

V poradí už 14. ročník národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spolu s krajskými dobrovoľníckymi centrami: Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica, Nitrianske centrum dobrovoľníctva, Prešovské dobrovoľnícke centrum, Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja a Žilinské dobrovoľnícke centrum.

3-original

Do národnej kampane Týždňa dobrovoľníctva 2022 sa spolu zapojilo 175 organizácií a celkovo 3447 účastníkov. Tohtoroční účastníci Týždňa dobrovoľníctva venovali celkovo takmer 10 000 hodín svojho času, čo pri prepočte na ekonomickú hodnotu práce predstavuje vyše 53-tisíc eur* venovaných dobrovoľníctvu.

„Týždeň dobrovoľníctva je za nami a v Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií sme nadšené koľko organizácií a dobrovoľníkov sa zapojilo. Podľa čísel vyzerá, že naozaj sa nám podarilo odštartovať a nadchnúť ľudí pre dobrovoľníctvo. Veríme však, že to nebolo len o číslach a v mnohých organizáciách sa podarilo urobiť veľké množstvo práce, bol čas aj na diskusie a nadviazali sa nové priateľstvá či spolupráce. Zároveň som optimista a verím, že aj tí, čo sa zúčastnili Týždňa dobrovoľníctva prvýkrát, sa zapoja opakovane,“ dopĺňa Veronika Kosková, programová manažérka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva na národnej úrovni.

4-original

Týždeň dobrovoľníctva 2022 bol podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Partnermi Týždňa dobrovoľníctva v Prešovskom kraji sú: Lear Corporation Prešov, Fecupral, predajňa HAUS Seman a Technické služby mesta Prešov.

*údaj vychádza z prepočtu odpracovaných hodín a hrubej mzdy za rok 2021 v príslušnej platovej triede klasifikácie zamestnaní – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci