Programy pre mládež – dobrovoľnícke príležitosti 2023

19. februára 2024
Projekty

Realizačný tím dobrovoľníckeho centra v Prešovskom kraji vďaka dotácii z projektu „Programy pre mládež – dobrovoľnícke príležitostifinancuje kľúčové pozície a zabezpečuje rozvoj dobrovoľníctva. 
 
Aj vďaka grantu sme mohli naďalej budovať partnerstvá a investovať do kompetencií členov tímu, čo sa prejavilo v lepšej komunikácii s dobrovoľníkmi a partnermi, poradenstve, propagácii a hodnotení činnosti.
 
V projekte sme podnikli kroky k aktívnej spolupráci s firemnými darcami a rozširovali svoju činnosť na ďalšie okresy. Tím centra sústavne komunikoval s dobrovoľníkmi a školami, venoval sa propagácii dobrovoľníctva a rozvíjal spoluprácu s organizáciami pracujúcimi s mládežou.
 
Súčasťou boli advokačné aktivity, komunikácia s mestom Prešov, samosprávnym krajom i ďalšími partnermi na území SR.
 
Odborná PR komunikácia centra zaručila vysoký dosah na sociálnych sieťach a multimediálnych platformách. Prešovské dobrovoľnícke centrum neustále pracovalo na vylepšení svojej webovej stránky a spolupracovalo na vytvorení národnej databázy dobrovoľníckych príležitostí.

V roku 2023 sme v projekte sledovali niekoľko hlavných strategických cieľov:

Dobrovoľnícke príležitosti:

 • Aktívne vyhľadávanie a komunikácia s organizáciami
 • Zapájanie dobrovoľníkov do podujatí
 • Vzdelávanie organizácií v reálnom čase
 • Zverejňovanie ponúk na webových stránkach a sociálnych sieťach
 • Rozširovanie databázy o nové organizácie
 • Zasielanie ponúk firmám a realizácia dobrovoľníckych a firemných akcií
 • Komunikácia so záujemcami a prepojenie s organizáciami

Osveta a propagácia:

 • Rozbehnutie projektu SERVICE LEARNING
 • Školenia pre pedagógov a podpora škôl
 • Organizácia kampane TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA
 • Zaškolenia pre dobrovoľnícke činnosti a finančná podpora
 • Spolupráca s firmami a propagácia prostredníctvom obrazoviek a sociálnych sietí

Konzultačná činnosť:

 • Konzultácie s organizáciami pracujúcimi s dobrovoľníkmi
 • Poskytovanie konzultácií zameraných na efektívnosť dobrovoľníckych programov
 • Podpora organizácií v riešení problémov s dobrovoľníctvom

Oceňovanie dobrovoľníkov:

 • Podpora a organizácia podujatia SRDCE NA DLANI
 • Spolupráca s verejnou správou a samosprávou
 • Oceňovanie dobrovoľníkov na národnej úrovni
 • Zviditeľňovanie príkladov dobrej praxe prostredníctvom workshopov a podcastov

Advokácia:

 • Budovanie infraštruktúry dobrovoľníctva v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom
 • Stretnutia s vedúcimi organizačných zložiek úradu
 • Spolupráca s mestom Prešov a presadzovanie podpory dobrovoľníctva

V rámci projektu „Programy pre mládež – dobrovoľnícke príležitosti“ sme v roku 2023 zorganizovali 208 krátkodobých dobrovoľníckych príležitostí, ktorých sa zúčastnilo 1773 dobrovoľníkov a zapojilo sa do nich 75 organizácií.

Kampaň „Týždeň dobrovoľníctva“ zaznamenala úspech so 111 príležitosťami a 980 dobrovoľníkmi, pričom bola zviditeľnená aj vďaka spolupráci s Prešovskou agentúrou HejDude. Propagáciu na sociálnych sieťach posilnilo aj zapojenie kapely Heľenine oči.

V rámci projektu sme tiež poskytli 25 konzultácií organizáciám zameraným na dobrovoľníctvo a s podporou PSK sme presadzovali návrh grantovej schémy pre mládež. Realizovali sme viac než 40 advokačných stretnutí s viac ako 50 organizáciami a aktívne sa zapájali do regionálnych iniciatív na podporu dobrovoľníctva.

Slávnostný večer oceňovania dobrovoľníkov „Srdce na dlani v Prešovskom kraji“ sa konal s účasťou 232 účastníkov.

Tento projekt bol podporený z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania  a mládeže.

 

 

Fotogaléria: