Vedeli ste, že? Mýty a fakty o dobrovoľníctve:

18. februára 2024
Nezaradené

Na Slovensku máme vďaka dlhoročnému úsiliu a profesionalite kolegýň z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií jeden z najlepšie vypracovaných tréningov Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v Európe.
 
Od roku 2013 sa na ňom vyškolilo viac ako 200 účastníkov. Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií školí aj organizácie vysielajúce dobrovoľníkov do rozvojových krajín. Na želanie školí aj v anglickom jazyku a taktiež mimo naplánovaných termínov.
 
Tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je určený pre:
✅ pracovníkov/-čky a dobrovoľníkov/-čky v mimovládnych a verejných organizáciách: občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia sociálnych služieb, školy, nadácie a pod., ktorí už pracujú s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít,
✅ pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť a zdieľať s ostatnými ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať.
 
Počas tréningu sú využívané rolové hry, zážitkové techniky a ich reflexia. Zapamätanie naučeného posilňuje interaktívna práca v skupine a výmena skúseností počas diskusií. Záverečnú skúšku predstavuje vypracovanie písomného manuálu/smernice dobrovoľníckeho programu, ktorý je možné pred odovzdaním konzultovať. Úspešní absolventi/-tky kurzu získavajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávania akreditované Ministerstvom školstva SR. 📄
 
Tréning sa niekoľkokrát ročne realizuje v krajských mestách a aj Vy ste naň srdečne pozvaní!