Programy pre mládež – dobrovoľnícke príležitosti 2022

10. januára 2022
Projekty

Prešovské dobrovoľnícke centrum v rámci projektu „Programy pre mládež – dobrovoľnícke príležitosti 2022“ zorganizovalo 2 dlhodobé dobrovoľnícke programy pre ukrajinských utečencov, do ktorých sa od apríla do decembra zapojilo 36 dobrovoľníkov.

Okrem toho sme vyslali 44 dobrovoľníkov na hraničný prechod Vyšné Nemecké počas vojnového konfliktu. Ďalších 31 dobrovoľníkov, hlavne študentov UNIPO, aktívne pôsobilo v „Hotspote“ na železničnej stanici v Prešove.

Napriek vojenskému konfliktu na Ukrajine sme sa zapojili do celoslovenskej kampane Týždeň dobrovoľníctva 2022. Vďaka novému formátu videí sme oslovili širšiu, najmä mladšiu cieľovú skupinu a získali známu speváčku Katku Koščovú ako ambasádorku. Svoje aktivity sme tiež prezentovali vo vlastnom podcaste a prostredníctvom videí propagujúcich dobrovoľníctvo.

Uskutočnili sme slávnostný galavečer oceňovania dobrovoľníkov, kde sme ocenili 67 nominovaných z 12 okresov Prešovského kraja. Podujatie sme zviditeľnili v médiách a podarilo sa nám získať aj podporu miestnej samosprávy.

Podpísali sme Memorandum o spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a aktívne sme sa podieľali na tvorbe stratégie pre mládež. Účastnili sme sa na pracovných rozhovoroch a zabezpečili viacero advokačných stretnutí. Naše siete a partnerstvá s organizáciami a školami posilnili infraštruktúru dobrovoľníctva v regióne.

Cieľ preškoliť dobrovoľníkov bol splnený na 3 školeniach. Nadviazali sme spoluprácu s organizáciami pracujúcimi s dobrovoľníkmi a poskytovali im odborné konzultácie. 

Tento projekt bol podporený z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Zdieľať

Podobné články