V Prešove sme už po 21. krát ocenili dobrovoľníkov

7. decembra 2022
Nezaradené

Rekordný ročník oceňovania Krajské Srdce na dlani sa konal 5. decembra 2022 v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

Prešovské dobrovoľnícke centrum už po 21. krát zorganizovalo oceňovanie dobrovoľníkov Krajské Srdce na dlani. V roku 2022 prijalo od verejnosti rekordných 67 nominácií, z ktorých napokon hodnotiaca komisia vybrala 17 ocenených. Prešovský kraj bude mať svoje zastúpenie aj na celonárodnom oceňovaní Dobrovoľník roka 2022.

srdcenadlani2022_006-original

„Minulý rok sme prijali 39 nominácií a považovali sme to za obrovský úspech, nakoľko išlo o najvyššie číslo od začiatku tradície oceňovania. Tento rok sa však toto číslo blížilo sedemdesiatke, čo bolo pre všetkých obrovským prekvapením, vďaka ktorému stále vidíme ochotu ľudí dobrovoľnícky pomáhať a prispievať tak k lepšej spoločnosti pre nás všetkých,“ uviedla koordinátorka Krajského Srdca na dlani 2022 a manažérka Prešovského dobrovoľníckeho centra, Júlia Markovičová .

Galavečerom sprevádzal Filip Lenárth , moderátor a herec Divadla Jonáša Záborského. O sprievodný program sa postarali talentovaní lokálni hudobníci. Program otvoril DOMI HALY s jeho klavírnou hudbou. Nasledovala mladá prešovská speváčka ALEXANDRA TKÁČOVÁ s gitarovým doprovodom a trojicu hudobných vystúpení uzatvorila kapela AKUSTIKA v komornom zložení. Všetci účinkujúci sa počas večera sami stali dobrovoľníkmi, keďže vystúpili na podujatí bez nároku na honorár a priamo tak vyjadrili dobrovoľníkom svoju podporu a uznanie.

Najdôležitejším bodom večera však bolo samotné odovzdávanie ocenení v celkovo ôsmich kategóriách . O ocenených rozhodla nezávislá hodnotiaca komisia. V roku 2022 mala komisia 11 členov, predsedal jej Dušan Demčák, riaditeľ ZpS Harmónia a aj tentoraz hodnotila rekordný počet nominácií. Tých prišlo do stanoveného termínu 10.11.2022 až 67, čo je najviac za 21 ročnú históriu oceňovania v Prešovskom kraji. Keďže štyri nominácie sa týkali tých istých osôb či organizácií, členovia komisie hodnotili 63 unikátnych nominácií, z ktorých vybrali 17 najinšpiratívnejších príbehov a rozhodli sa udeliť im ocenenie “Krajské Srdce na dlani 2022”. Spolu 9 nominácií sa rozhodla komisia posunúť na národné oceňovanie dobrovoľníkov – DOBROVOĽNÍK ROKA 2022 , ktoré sa bude konať v marci 2023 v Bratislave. Výsledky sme držali v tajnosti až do slávnostného oceňovania.

srdcenadlani2022_026-original

Ocenenie “Krajské Srdce na dlani 2022” získali: 

V kategórii DOBROVOĽNÍK a DOBROVOĽNÍČKA pomáhajúci/a v Prešovskom kraji:
 • TOMÁŠ BERKA  (Okružná, okr. Prešov) za organizovanie verejných zbierok pre rodiny s deťmi s vážnymi diagnózami. 

 • DENISA PETROVÁ (Hertník, okr. Bardejov) angažovaná stredoškoláčka, ktorá je aktívna v mnohých spoločenských témach a sama je iniciátorkou veľkého množstva aktivít na pomoc druhým.

 • DARINA KOSTÍKOVÁ (Bardejov) predsedníčka Ligy proti reumatizmu Bardejov, ktorá už viac ako desať rokov pomáha ľuďom s reumatickými ochoreniami a ich rodinám. -Nominácia bola postúpenána národné oceňovanie.

V kategórii DOBROVOĽNÍK a DOBROVOĽNÍČKA pomáhajúci/a v zahraničí:
 • JURAJ LEDECKÝ (Nemešany, okr. Levoča) za pôsobenie na ročnej misii v rehabilitačnom centre v hlavnom meste Kene, Nairobi, kde sprevádza miestnych chlapcov v ich resocializačnom procese.
 • MATÚŠ VALKO (Spišské Bystré, okr. Poprad) za humanitárnu pomoc pre ukrajinských obyvateľov, ktorú sám distribuuje do najviac zasiahnutých oblastí krajiny a pomáha aj s evakuáciou obyvateľov. -Nominácia bola postúpenána národné oceňovanie.

V kategórii KOORDINÁTOR a KOORDINÁTORKA DOBROVOĽNÍKOV/ČOK v Prešovskom kraji:
 • ANNAMÁRIA KAŇOVÁ (Prešov) za prácu s mladými dobrovoľníkmi v Gréckokatolíckej charite Prešov, s ktorými sa pravidelne zapája do Týždňa dobrovoľníctva, Národného týždňa charity a ďalších dobročinných aktivít a zbierok. A za koordináciu dobrovoľníkov v Ubli po začiatku konfliktu na Ukrajine. 

 • KATARÍNA FRIMEROVÁ (Prešov) dlhoročná štatutárka a koordinátorka dobrovoľníkov v Rodinnom oddychovom centre EMERKA, iniciátorka mnohých spoluprác a aktivít pre rodiny s deťmi. -Nominácia bola postúpenána národné oceňovanie.

V kategórii DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA v Prešovskom kraji: 
 • ANDREJ SPIŠÁK a JOZEF SPIŠÁK (Proč, okr. Prešov) bratia kňazi pomáhajú už od začiatku covidovej pandémie vo Svidníckej nemocnici, kde sa stali neodmysliteľnou súčasťou tímu interného oddelenia. Pomáhajú nielen s duchovnými činnosťami, ale aj so sprevádzaním pacientov na vyšetrenia, roznášaním stravy či pri zabezpečovaní materiálneho vybavenia oddelenia.

 • DOBROVOĽNÍCI UBĽA (Ubľa, okr. Snina) neformálna dobrovoľnícka skupina, ktorá bez predchádzajúcich skúseností a bez príslušnosti k akejkoľvek organizácií svojpomocne vytvorila funkčný odídenecký tábor na hraničnom priechode Ubľa v časoch najväčšieho náporu prichádzajúcich ukrajinských občanov. -Nominácia bola postúpenána národné oceňovanie.

V kategórii DOBROVOĽNÍCKY PROJEKT/PROGRAM v Prešovskom kraji:
 • CESTA NADĚJE ŽIVOTA (okr. Bardejov a Stará Ľubovňa / medzinárodná organizácia) je projektom asi 80 Slovákov a Čechov pôsobiacich vo vnútrozemí Ukrajiny, kde pomáhajú s distribúciou humanitárnej pomoci, s organizáciou humanitárnych koridorov a boli medzi prvými dobrovoľníkmi, ktorí po vypuknutí konfliktu prekročili ukrajinské hranice.

 • rescueROOM (okr. Prešov) projekt občianskeho združenia Prvá pomoc zážitkom, ktorého cieľom je priblížiť prvú pomoc širokej verejnosti interaktívnou a zároveň realistickou formou, aby tak pomohli s prekonaním strachu z podávania akútnej prvej pomoci. Na projekte sa dobrovoľnícky podieľajú mnohí lekári, záchranári a zdravotnícki študenti. -Nominácia bola postúpenána národné oceňovanie.

V kategórii PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA v Prešovskom kraji(v tejto kategórii postúpili na národné oceňovanie obe organizácie): 
 • Občianske združenie Expression (Spišská Belá, okr. Kežmarok) za dlhodobú prácu s mládežou, so slovenskými a zahraničnými dobrovoľníkmi a za aktivity súvisiace s bezpečným priestorom pre mládež Pôjd a FACE club, kde sa pravidelne organizujú vzdelávacie a spoločenské aktivity pre mladých ľudí.

 • RELEVANT n.o. (Prešov) za dlhoročnú prácu s deťmi a mládežou, s mladými ľuďmi z marginalizovaných komunít, za prácu so seniormi a za aktívne zapájanie dobrovoľníkov do všetkých svojich aktivít vrátane činnosti Café Relevant a Klubovne Puzzle.

V kategórii DLHODOBÁ DOBROVOĽNÍCKA POMOC v Prešovskom kraji: 
 • MAREK ZAJAROŠ (okr. Svidník) podnikateľ, ktorý spolu so svojou manželkou a priateľmi dlhodobo a adresne pomáha konkrétnym rodinám v núdzi aj ľuďom bez domova materiálne alebo finančne. Spolupracuje pri organizovaní potravinových zbierok a podarilo sa mu zabezpečiť sklad humanitárnej pomoci pre Ukrajinu.

 • manželia BRIGITA a TOMÁŠ BILÍ (Lenartov, okr. Bardejov) organizujú pravidelné stretnutia a vzdelávacie aktivity pre deti a dospelých v rómskej osade v Lenartove. Pre komunitu pripravujú aj výlety, športové aktivity a ďalšie komunitné udalosti, vďaka čomu prispeli k lepšej súdržnosti obyvateľov a k ochote všetkých pomáhať si navzájom. -Nominácia bola postúpenána národné oceňovanie.

V kategórii MIMORIADNE OCENENIE v Prešovskom kraji: 
 • RÓBERT NÉMETHI (Prešov) za svoje tiché občianske hrdinstvo pri záchrane zranených ľudí po tragickom výbuchu plynu na prešovskom sídlisku v roku 2019.

 • DANIELA BARŇÁKOVÁ (Prešov) založila občianske združenie Iniciatíva žien Prešov, ktoré šíri osvetu v oblasti predpôrodnej, pôrodnej a popôrodnej zdravotnej starostlivosti, vďaka čomu už dosiahli viacero zlepšení v pôrodných právach a podmienkach pre prešovské mamičky. -Nominácia bola postúpenána národné oceňovanie.

Viac o jednotlivých ocenených príbehoch a nomináciách sa dozviete v príspevkoch Prešovského dobrovoľníckeho centra na Facebooku .

Predsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra, Petra Gerhartová vyjadrila na oceňovaní vďaku nielen nominovaným a oceneným, ale aj partnerom a sponzorom galavečera: „Vážim si podporu všetkých, ktorí sa rozhodli podať pomocnú ruku pri príprave tohto galavečera. Samosprávnemu kraju a pánovi predsedovi Majerskému. Mestu Prešov a pánovi primátorovi Oľhovi. A v neposlednom rade všetkým sponzorom a partnerom, ktorí sa rozhodli podporiť realizáciu tohto podujatia materiálne alebo finančne. V mene všetkých zúčastnených vám ešte raz ďakujem.“ 

srdcenadlani2022_211-original

Viac fotiek z oceňovania v plnej veľkosti nájdete na TOMTO ODKAZE.

Záštitu nad podujatím „Krajské Srdce na dlani 2022“ prevzali predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a primátor mesta Prešov František Oľha. Na celoslovenskej úrovni záštitu prevzal splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač. 

Srdce na dlani je projekt podporený z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

partneri2-original

Tohtoročné odovzdávanie ocenení podporilo aj niekoľko sponzorov a partnerov. Aj vďaka nim sa mohol tento výnimočný večer uskutočniť. Za podporu ďakujeme: Salvator, Coca Cola, Nadácia Centra pre filantropiu, Nadačný fond Kaufland, Prešovský samosprávny kraj, Eucerin, mažoretky FLOWERS, čokoláda FORRA, GMT development, Grand Bari, Haus, Mesto Prešov, reštaurácia KePasa, Soaphoria, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Park kultúry a oddychu Prešov, nealkoholické destiláty SweetDrinks.eu, THIS IS COFFEE, kaderníctvo Vlas Mejker. 

partneri1-original

Prílohy na stiahnutie